Vành đai 3 TP.HCM cơ bản xong năm 2025, vành đai 4 vùng thủ đô đề nghị giãn tiến độ 1 năm

17:26 - 20-05-2022

Để đảm bảo tính khả thi và bố trí vốn cho các dự án quan trọng khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giãn tiến độ đường vành đai 4 vùng thủ đô, đến năm 2027 hoàn thành toàn bộ dự án.

Vành đai 3 TP.HCM cơ bản xong năm 2025, vành đai 4 vùng thủ đô đề nghị giãn tiến độ 1 năm - Ảnh 1.

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: Q.H.

Cơ bản hoàn thành vành đai 3 TP.HCM vào năm 2025

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 11 về dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và đường vành đai 3 TP.HCM.

Theo đó, Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư 2 dự án tại kỳ họp thứ 3. Tuy nhiên, để bảo đảm trình Quốc hội đạt được sự đồng thuận cao, đề nghị Chính phủ tiếp thu, giải trình các ý kiến để hoàn thiện hồ sơ các dự án.

Đề nghị hồ sơ các dự án phải thể hiện rõ cơ quan trình Quốc hội là Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Quốc hội về nội dung; các bộ, ngành, địa phương theo phân công chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Thường vụ Quốc hội nhận thấy đây là hai dự án rất quan trọng, do đó cần chuẩn bị kỹ lưỡng, tính toán vốn... bảo đảm tuân thủ khung của chính sách đã đề ra trong 5 năm.

Trên cơ sở xem xét tính cấp bách của các dự án, Thường vụ Quốc hội thống nhất triển khai, thực hiện dự án đường vành đai 3 TP.HCM với tiến độ cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành năm 2026, quyết toán năm 2027.

Dự án đường vành đai 4 nghiên cứu giãn tiến độ 1 năm, cơ bản hoàn thành năm 2026 và hoàn thành toàn bộ năm 2027, để bảo đảm tính khả thi và cân đối, bố trí phần vốn...

Thường vụ Quốc hội cho rằng việc triển khai thực hiện đồng thời nhiều dự án đường cao tốc, tập trung chủ yếu vào giai đoạn 2022 - 2025, vì vậy sẽ khó bảo đảm chất lượng, tiến độ cơ bản hoàn thành trong năm 2025.

Do đó, đề nghị Chính phủ đánh giá đầy đủ về khả năng giải ngân, sự cân đối, khả năng gây ra tình trạng khan hiếm, tăng giá nguyên vật liệu... và làm rõ giải pháp kịp thời nhằm bảo đảm tính khả thi tiến độ, chất lượng cho 2 dự án này và các dự án quan trọng khác cùng được triển khai và cam kết trước Quốc hội.

Cần có một số cơ chế, chính sách đặc biệt cho các dự án này

Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương đầu tư 2 dự án.

Đối với dự án vành đai 4 có thêm nguồn vốn PPP tham gia và giao cho các địa phương tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, đề nghị làm rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện của Chính phủ, các cơ quan và cần cụ thể hóa trách nhiệm "đầu mối" của Hà Nội, TP.HCM.

Các địa phương tham gia đầu tư các dự án này cần cam kết bố trí vốn cho các dự án nằm trong khuôn khổ kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương.

Theo đó, đề nghị các địa phương khẩn trương bổ sung vào hồ sơ các dự án này nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố về các nội dung tổng số vốn bố trí, tiến độ giải ngân, phân kỳ theo từng năm và cam kết bố trí phần tăng thêm trong trường hợp phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của các dự án này.

Các địa phương cần cam kết, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội các cam kết này của các địa phương.

Trường hợp chưa bảo đảm đầy đủ hồ sơ các dự án sẽ không đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Thường vụ Quốc hội tán thành cần có một số cơ chế, chính sách đặc biệt cho các dự án, tuy nhiên đề nghị Chính phủ căn cứ ý kiến của cơ quan thẩm tra rà soát các cơ chế đặc thù một cách hợp lý...

Đối với đề xuất cho phép sử dụng linh hoạt vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương để thực hiện các dự án trong giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030, đề xuất cho phép Chính phủ phát hành trái phiếu để cho địa phương vay đầu tư các dự án này giai đoạn 2024 - 2025 và thực hiện theo quy định pháp luật.

Thường vụ Quốc hội tán thành cần phân chia các dự án này thành các dự án thành phần, đề nghị căn cứ ý kiến cơ quan thẩm tra để thực hiện một cách hợp lý.

Dự án đường vành đai 3 TP.HCM sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tổ chức thực hiện thu phí, làm rõ phương án thu hồi vốn.

Thường vụ đề nghị Kiểm toán Nhà nước sớm hoàn thiện báo cáo, trong đó nói rõ dự án có đủ điều kiện để trình Quốc hội không, gửi Ủy ban Kinh tế và Quốc hội; Ủy ban Kinh tế thực hiện thẩm tra chính thức và khẳng định hồ sơ các dự án có đủ điều kiện để trình Quốc hội không.