Ứng xử doanh nghiệp trong đại dịch Covid 19 - Từ toàn cầu đến Việt Nam (phần 1)

12:21 - 26-07-2020

Gần 30 năm làm quản trị doanh nghiệp, trải qua 3 cuộc khủng hoảng khu vực và toàn cầu: 1997, 2009 và 2020, thật trùng hợp là cứ 12 năm sẽ có một cuộc khủng hoảng quay lại.

Còn nhớ năm 1997 Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng Tài Chánh Châu Á, tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam giai đoạn này chưa mở cửa sâu rộng như hiện nay, cho nên mức độ ảnh hưởng còn hạn chế.

THẾ GIỚI LAO ĐAO
Đến năm 2009 thì Việt Nam chịu ảnh hưởng năng nề do khủng hoảng kép: khủng hoảng kép tức là sau khi bị tác động bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, thì kéo theo suy thoái kinh tế trong nước sau thời gian tăng trưởng nóng hai con số, có thể nói đây là thời điểm các DN Việt Nam bị ảnh hưởng năng nề nhất và có nhiều trải ghiệm khủng hoảng nhất.

Khủng hoảng năm 2020 lại càng khác với 2 lần trước, nó không đến từ các yêu tố kinh tế mà đến từ dịch bệnh không thể kiểm soát làm tê liệt và gián đoạn mọi hoạt động kinh tế toàn cầu. Những hậu quả đối với cuộc khủng hoảng lần này vẫn chưa dự báo được hết, vì khủng hoảng ảnh hưởng bởi dịch bệnh, mà chứng nào chưa có Vaccine điều trị, thì dịch chưa thể khống chế triệt để mà có thể tái bùng phát bất kỳ lúc nào.

Theo tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế OECD, nền kinh tế toàn toàn cầu đang rơi vào thời kỳ suy thoái trong thời bình tồi tệ nhất trong một thế kỷ, dự báo kinh tế toàn cầu sẽ giảm 6% trong năm nay, trong khi đó Worldbank dự báo giảm 5,2%, tuy nhiên nếu có làn sóng lây nhiễm thứ 2 bùng nổ, dự báo mức giảm sẽ là 7,6%. Laurence Boon, nhà kinh tế trưởng của OCED dự báo vào cuối năm 2021 việc mất thu nhập sẽ vượt qua bất kỳ cuộc suy thoái nào trước đây trong 100 năm qua ngoài thời chiến, với những hậu quả tàn khốc với người dân, các công ty và chính phủ.

VIỆT NAM CÒN KHÓ KHĂN
Việt Nam chúng ta trở thành “ngôi sao thế giới” trong Phòng chống dịch Covid-19, mau chóng đưa đất nước trở lại hoạt động “bình thường mới”. Tuy nhiên vì giai đoạn này Kinh tế Việt Nam đã hội nhập rất sâu rộng với kinh tế thế giới, thể hiện kim ngạch XK chiếm 98% GDP, trong khi kim ngạch NK chiếm gần 95% GDP ( tổng kim ngạch XNK gấp 1,93 lần GDP), cho nên khi các nước trên thế giới đặc biệt là Châu và Mỹ ( các thị trường Xuất chủ lực của Việt Nam) vẫn còn đang loay hoay trong việc xử lý dịch Covid 19, thì kinh tế Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam sẽ vẫn còn rất nhiều khó khăn trong thời gian tới.
(còn tiếp)