Ứng xử doanh nghiệp trong đại dịch Covid 19 - Từ toàn cầu đến Việt Nam (Phần 2)

09:32 - 27-07-2020

Công ty tư vấn Gartner đã đúc kết kinh nghiệm về ứng phó của Doanh nghiệp trong Đại dịch sẽ trải qua 3 bước tương ứng với 3 giai đoạn Cách ly đóng cửa (Lock down ), Tái mở cửa (Reopen) và bình thường mới (New Normal):

1. RESPOND (Phản ứng ): bao gồm các hành động chọn lọc nhằm hợp lý hóa các hoạt động, đàm phán và cắt giảm chi phí, siết chặt dòng tiền và chiến lược quản lý dòng tiền.
2. RECOVERY (Phục hồi ) : thiết lập lại kế hoạch tài chính, nâng cao hiệu quả,tăng năng suất, thay đổi chi tiêu,Tối ưu hóa chi phí , Kinh doanh nền tảng số, Tối ưu hóa.
3. RENEW (Đổi mới để thích ứng lâu dài ): Thiết lập lại Chiến lược hoạt động và Quản trị rủi ro,Thay đổi mô hình kinh doanh, thay đổi cấu trúc tài chính, Tối ưu hóa giá trị / rủi ro, Chuyển đổi số hóa.

Tùy theo ngành nghề mà Doanh nghiệp sẽ lập kế hoạch khung phù hợp với tửng Doanh nghiệp, dòng sản phẩm và dịch vụ theo từng giai đoạn torng và sau đại dịch.
Các Doanh nghiệp sẽ hoạch định thế nào để thoát khỏi Đại dịch, có 5 đường dẫn để Doanh nghiệp thực hiện :

Return ( trở về hoạt động bình thường)
Reduce (Cắt giảm mức thấp hơn so với trước Đại dịch)
Retire ( Đóng cửa, dừng một phần hoặc toàn bô)
Reinvent (Đồi mới tái tạo lại để có vị thế tốt hơn )
Rescale ( Điều chỉnh lại quy mô để tiếp tục tìm kiếm tang trưởng mới).

Dựa trên 3 giai đoạn , 5 đường dẫn này, doanh nghiệp có 7 giải pháp để chọn lựa tùy theo ngành nghề, thị trường và nguồn lực doanh nghiệp :

1. Quay trở lại với việc cấu trúc năng lực và chi phí tốt hơn
2. Thay đổi đường dẫn từ cắt giảm  quay trở lại.
3. Duy trì quán tình sản lượng phù hợp với sự dồn nén của nhu cầu sau đại dịch.
4. Giữ sản lượng sản xuất cao mặc dù vẫn đang vượt quá tồn kho.
5. Duy trì quán tính để điểu chỉnh lại quy mô.
6. Ngưng một số hoạt động và sau đó tái tạo lại.
7. Tái tạo mới một số hoạt động để tìm cơ hội tang trưởng trong suốt đại dịch.

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, chúng ta có thể vận dung trong việc tái cấu trúc, đầu tư , hoặc tìm ra giải pháp để đưa Công ty thoát khỏi Đại dịch.

Những ngành mang tính hoạt động thiết yếu như thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, dược phẩm chủ yếu phục vụ khách hàng trong nước, hoặc nguồn nguyên liệu không phụ thuộc nhập khẩu quá nhiều sẽ có lợi thế trong giai đoạn hiện nay khi thị trưởng tăng trưởng và khách hàng ổn định.

Các doanh nghiệp này nếu chú ý đầu tư phát triển kinh doanh trên nền tảng trực tuyến sẽ cân bẳng rủi ro khi dịch bùng phát, vì khi đó dễ dàng chuyển đổi mô hình kinh doanh
Nếu bạn có tầm nhìn đầu tư xa hơn cho những ngành bị ảnh hưởng nặng nề trong giai đoạn Đại dịch, tuy nhiên sẽ phục hồi nhanh chóng sau khi dịch được khống chế ( phụ thuộc vào việc chế biến Vaccine thành công) thì cũng rất lý thú để xem xét.

Chúng ta cần biết rằng trong giai đoạn khủng hoảng, nếu có tiền thì là vua, và đầu tư trong giai đoạn khủng hoảng là đầu tư với chi phí rẻ nhất. Các ngành dịch vụ khách sạn, dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải,… là những ngành cần nguồn lực lớn và đầu tư dài hơi hơn, sẽ là cơ hội hấp dẫn cho các thương vụ M&A.

Theo tôi, có những xu hướng kinh doanh mới đã hình thành trong đại dịch và sẽ tiếp tục là xu hướng trong thời gian tới, đó là các dịch vụ kinh doanh, các dịch vụ học tập, hội họp, hội nghị, trao đổi làm việc, xử lý thông tin, chăm sóc khách hàng dựa trên nền tảng trực tuyến sẽ ngày càng phát triển.