TP.HCM: Thông qua kế hoạch đầu tư công gần 686.000 tỷ đồng

07:17 - 26-06-2021

HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết về cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Thành phố.

TP.HCM: Thông qua kế hoạch đầu tư công gần 686.000 tỷ đồng

Theo đó, HĐND TP.HCM giao UBND TP.HCM thường xuyên theo dõi, kịp thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan trung ương quan tâm xem xét bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách trung ương để hỗ trợ thành phố thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của thành phố và góp phần thúc đẩy các tỉnh lân cận phát triển.

Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư cần thiết, đảm bảo các chương trình, dự án, đối tượng đầu tư công được UBND TP.HCM đề xuất đủ điều kiện bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định.

Trong đó, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các khu vực được xác định là động lực tăng trưởng, các dự án lớn, kết nối liên vùng, các dự án quan trọng, cấp thiết của địa phương để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đồng thời quan tâm, chú trọng các dự án phòng chống thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân.

HĐND TP.HCM giao UBND TP.HCM tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Chỉ đạo, kiểm tra, rà soát từng dự án, đặc biệt là các dự án khởi công mới, kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, bảo đảm hiệu quả đầu tư, kết quả đầu ra của từng dự án, tránh dàn trải, lãng phí.

Sau khi Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia giai đoạn 2021-2025, UBND TP.HCM có trách nhiệm hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (bao gồm nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) trình HĐND TP.HCM quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn TP.HCM giai đoạn 2021-2025 theo quy định.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TP.HCM có một số dự án trọng điểm như dự án vệ sinh môi trường TP.HCM (giai đoạn 2); dự án phát triển giao thông xanh TP.HCM; dự án cải thiện môi trường nước thành phố lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (giai đoạn 2); dự án xây dựng đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên); dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM (Bến Thành - Tham Lương). 

Ngoài ra, TP.HCM dự kiến bố trí cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 gồm dự án cải thiện môi trường nước thành phố, lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến nghé giai đoạn 2 (500 tỷ đồng); dự án vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 2 (1.900 tỷ đồng); dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án phát triển giao thông xanh TP.HCM - SECO (245 tỷ đồng); dự án cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại TP.HCM - SPR (397 tỷ đồng); dự án tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp - thành phần 7 (218 tỷ đồng); dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên (2.484 tỷ đồng); dự án đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM, tuyến Bến Thành - Tham Lương (1.222 tỷ đồng). 

Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn tiếp theo gồm các dự án: dự án bờ tả sông Sài Gòn từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị Thủ Thiêm (38 tỷ đồng); dự án xây dựng mới Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM (432 tỷ đồng). Đối với hai dự án chuẩn bị đầu tư đã được HĐND TP.HCM thông qua trước đó gồm dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (4.000 tỷ đồng); dự án xây dựng nút giao thông An Phú (thành phố Thủ Đức) có vốn đầu tư là 1.800 tỷ đồng.