Tiến độ xây dựng cao tốc Bắc Nam

08:03 - 25-11-2021

Chính phủ đã kiến nghị Quốc hội chủ trương đầu tư tiếp 12 dự án cao tốc Bắc Nam để nối thông toàn tuyến đến năm 2025.