Tiến độ metro số 1 ở TP HCM

05:26 - 22-02-2021

Metro số 1 đã hoàn thành 82%, dự kiến vận hành thử nghiệm trong quý III năm nay.

62486