Thời gian cấp phép xây dựng có thể giảm một nửa?

10:58 - 14-01-2020

Nếu luật mới được áp dụng thì một khu phức hợp có phức tạp đến đâu cũng chỉ tối đa 20 ngày là nhận được giấy phép xây dựng. Đặc biệt, đối với nhà ở riêng lẻ, thời hạn này chỉ là 15 ngày.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đã đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, miễn giấy phép xây dựng đối với một số công trình…

Theo dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi, bổ sung), thời gian cấp phép xây dựng đã được đề xuất giảm xuống đáng kể tùy từng loại công trình. Luật Xây dựng hiện hành quy định đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét hồ sơ trong 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong dự thảo lần này, thời gian trên đã được đề xuất rút ngắn xuống chỉ còn 20 ngày, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng  điều chỉnh và giấy phép di dời. Đặc biệt, đối với nhà ở riêng lẻ, thời hạn này chỉ là 15 ngày.

Ngoài ra, theo Bộ Xây dựng, qua rà soát hơn 4.400 dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai hiện nay lộ ra bất cập lớn là không đảm bảo sự đồng bộ trong đầu tư nhà ở, dịch vụ thương mại và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; công tác kiểm tra nghiệm thu kéo dài dẫn đến nhiều vướng mắc trong nghiệm thu tổng thể toàn bộ dự án.

Do đó, dự thảo bổ sung quy định về dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tập trung vào hai bước: Thẩm định dự án và bàn giao công trình. Mục tiêu là khắc phục bất cập mà không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.