Thoái vốn bất thành, Thuduc House tiếp tục đăng ký bán gần 9 triệu cổ phiếu FDC

07:32 - 28-08-2021

Trước đó Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, HoSE: TDH) đã đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu FDC đang nắm giữ, tuy nhiên giao dịch không hoàn tất vì thị trường diễn biến không thuận lợi.

Thoái vốn bất thành, Thuduc House tiếp tục đăng ký bán gần 9 triệu cổ phiếu FDC

Thoái vốn bất thành, Thuduc House tiếp tục đăng ký bán hơn gần 9 triệu cổ phiếu FDC

Thuduc House vừa đăng ký bán ra toàn bộ hơn 8,8 triệu cổ phiếu đang nắm giữ của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. HCM (Fideco, HoSE: FDC) trong thời gian từ ngày 1/9 đến ngày 30/9.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, nhằm mục đích thoái vốn theo nghị quyết của HĐQT.

Tạm tính theo thị giá của FDC trên thị trường, Thuduc House có thể thu về gần 100 tỷ đồng nếu hoàn tất giao dịch và không còn là cổ đông của Fideco. 

Thuduc House từng đăng ký bán số lượng cổ phiếu FDC như trên trong thời gian từ ngày 27/7 đến ngày 26/8, tuy nhiên do thị trường diễn biến không thuận lợi nên không thực hiện được giao dịch.

Trong thời gian từ ngày 21/6 đến ngày 20/7, Thuduc House cũng đã đăng ký bán ra toàn bộ hơn 16,6 triệu cổ phiếu FDC. Tuy nhiên công ty này chỉ bán thành công gần 7,8 triệu đơn vị với cùng nguyên nhân.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Thuduc House ghi nhận doanh thu thuần gần 440 tỷ đồng, giảm 56%; nhờ giá vốn giảm mạnh và doanh thu tài chính dồi dào, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 234 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 lỗ hơn 22 tỷ đồng.

Với lợi nhuận tăng nhanh chóng, doanh nghiệp đã vá xong khoản lỗ lũy kế gần 143 tỷ đồng hồi đầu năm, là hệ quả của tình trạng thua lỗ trong năm 2020.

Đáng chú ý, trong quý II, Thuduc House ghi nhận một khoản doanh thu tài chính đột biến hơn 216 tỷ đồng đến từ việc thanh lý các khoản đầu tư tại Công ty Song Hỷ Quốc tế, Công ty Đầu tư Khoáng sản Vico Quảng trị, và nguồn thu cổ tức, lợi nhuận được chia từ Công ty Bách Phú Thịnh và Công ty Phát triển Nhà Daewon Thủ Đức.