Thêm 3 khu công nghiệp diện tích 665 ha được đầu tư

05:21 - 26-02-2021

3 khu công nghiệp được Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư gồm Cổ Chiên, tỉnh Trà Vinh; Tân Đức, tỉnh Bình Thuận và Sông Lô II, tỉnh Vĩnh Phúc. Diện tích KCN Tân Đức lớn nhất, đạt 300 ha, vốn 1.200 tỷ đồng.

khu-cong-nghiep-1-7051-1614220952.jpg

3 khu công nghiệp mới được quyết định đầu tư. Ảnh: VGP

Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 3 khu công nghiệp (KCN) Cổ Chiên, tỉnh Trà Vinh; Tân Đức, tỉnh Bình Thuận và Sông Lô II, tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng diện tích 3 khu hơn 665 ha với vốn đầu tư 2.832 tỷ đồng.

Dự án KCN Cổ Chiên tại xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Diện tích sử dụng đất gần 200 ha với tổng nguồn vốn đầu tư gần 749 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư Công ty TNHH phát triển và đầu tư hạ tầng Trà Vinh là 112,3 tỷ đồng.

Dự án KCN Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn 1.200 tỷ đồng, diện tích 300 ha. CTCP Sonadezi Bình Thuận làm chủ đầu tư.

KCN Sông Lô II, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc với quy mô 165,6 ha tại xã Đồng Thịnh và xã Yên Thạch. Dự án trên do CTCP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.520 tỷ đồng.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Trà Vinh, Bình Thuận, Vĩnh Phúc đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc triển khai dự án phù hợp với quy hoạch.

Tại Bắc Giang, Thủ tướng cũng vừa bổ sung vào quy hoạch 3 KCN mới, tổng diện tích 782 gồm Yên Lư, Yên Sơn - Bắc Lũng và Tân Hưng. Trong đó, KCN Yên Lư diện tích 377 ha, tại các xã Yên Lư và Nham Sơn, huyện Yên Dũng; KCN Yên Sơn - Bắc Lũng diện tích 300 ha tại các xã Yên Sơn và Bắc Lũng, huyện Lục Nam; KCN Tân Hưng diện tích 105,3 ha tại các xã Tân Hưng và Xương Lâm, huyện Lạng Giang. Đồng thời, 3 KCN được mở rộng gồm Quang Châu (huyện Việt Yên, thêm 90 ha), Hòa Phú (huyện Hiệp Hòa, thêm 85 ha) và Việt Hàn (huyện Việt Yên, thêm 148 ha).