Infographic: "Sốt" nhà đất vẫn nóng rực toàn cầu

10:02 - 04-10-2021

"Cơn sốt" giá nhà trên toàn cầu vẫn chưa có điểm dừng. Mức tăng 2 con số xuất hiện ở nhiều quốc gia, trong đó, New Zealand tăng mạnh nhất.

Infographic: Sốt nhà đất vẫn nóng rực toàn cầu - 1


Nhật Linh - Khương Hiền 

Theo dantri.vn