Sổ xanh là gì? Có thể xây nhà trên đất sổ xanh?

09:53 - 16-07-2022

Tương tự như sổ trắng, sổ đỏ, sổ hồng thì sổ xanh cũng là cách gọi của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, khái niệm này không được nêu trong Luật Đất đai 2013 mà là cách gọi của nhiều người dựa vào màu của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy liệu có thể xây nhà trên đất sổ xanh?

7ee63b378c7a4e24176b