Sắp có quy định về cho vay ngang hàng

08:00 - 09-09-2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 100/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.

Theo đó, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ trong quá trình xây dựng nghị định, bảo đảm theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Chính phủ trong quý IV-2021.

Fintech là việc áp dụng các công nghệ đổi mới, sáng tạo và hiện đại vào lĩnh vực tài chính - ngân hàng như dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, cho vay ngang hàng, quản lý tài sản... nhằm mang tới cho khách hàng các dịch vụ tài chính minh bạch, hiệu quả và thuận tiện với chi phí thấp hơn so với các dịch vụ tài chính truyền thống.

Tại Việt Nam, các công ty cung ứng giải pháp fintech hoạt động trong các lĩnh vực như cho vay ngang hàng, mô hình thanh toán mới, chuyển tiền xuyên biên giới... nhưng đến nay đều chưa có qui định pháp lý cụ thể để điều chỉnh.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với fintech trong lĩnh vực ngân hàng, và sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động thanh toán, trong đó, tập trung xây dựng nghị định này.