Quảng Nam gia hạn hoàn thành Khu đô thị Vịnh An Hòa đến quý II/2022

07:03 - 31-07-2021

Gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tỉnh Quảng Nam cho phép gia hạn hoàn thành, nghiệm thu Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa đến năm 2022.

Quảng Nam gia hạn hoàn thành Khu đô thị Vịnh An Hòa đến quý II/2022

Tỉnh Quảng Nam gia hạn hoàn thành Khu đô thị Vịnh An Hòa đến Quý 2/2022.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Trí Thanh sau cuộc họp với các Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Theo kết luận này, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam thống nhất theo đề nghị của Sở Xây dựng về gia hạn thời gian hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2 tại xã Tam Hiệp, xã Tam Giang (huyện Núi Thành) đến hết quý I/2022 do gặp vướng mắc trong công tác bồi thường,giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, ông Lê Trí Thanh cũng đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1 đến hết quý II/2022 do gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Yêu cầu chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An tích cực phối hợp với UBND huyện Núi Thành và các đơn vị liên quan trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công hoàn thành, nghiệm thu, khai thác các dự án đảm bảo đúng thời gian được gia hạn nêu trên. Giao các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp, hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Dự án khu đô thị sinh thái Vịnh An Hòa với quy mô lên đến 99,6 ha, tiếp giáp với 3,5km hướng ra mặt Vịnh An Hòa, Vịnh An Hòa City. Dự án nằm giao thoa trên trục đường huyết mạch ven biển Võ Chí Công của Quảng Nam. Dự án khu đô thị sinh thái Vịnh An Hòa do Công ty cổ phần đầu tư Chu Lai Hội An làm chủ đầu tư, đây là đơn vị thành viên Tập đoàn FVG.