Phóng sự: Độc đáo “thiên đường” vật phẩm của những người sống xanh

10:23 - 01-07-2019

Bắt đầu từ những suy nghĩ về những giải pháp, một góc nhìn mới về lối sống xanh và giúp mọi người tối giảm lượng rác thải trong cuộc sống mỗi ngày, Lại Đây Refill Station đã ra đời với mong muốn lan tỏa thông điệp: Bằng những hành động nhỏ bạn vẫn tạo nên những sự thay đổi lớn nếu bạn bắt đầu ngay hôm nay.