Phát triển Bình Dương (TDC) huy động 700 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

11:34 - 11-12-2020

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HoSE: TDC) vừa huy động thành công 700 tỷ đồng qua kênh trái phiếu.

Phát triển Bình Dương (TDC) huy động 700 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Phát triển Bình Dương (TDC) huy động 700 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Theo đó, TDC vừa phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 700 tỷ đồng với kỳ hạn 5 năm, lãi suất kỳ đầu là 10,5%/năm, trái chủ là nhà đầu tư tổ chức. Mục đích kêu gọi vốn lần này của TDC là nhằm bổ sung quy mô vốn hoạt động.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của công ty khá tích cực, trong quý III vừa qua, TDC đạt doanh thu 357 tỷ đồng, báo lãi trước thuế gần 70 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu chỉ tăng 41%, thế nhưng lợi nhuận tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu là 954 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 100 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 52% và 250% so với cùng giai đoạn năm trước. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 73% mục tiêu doanh thu và 63% mục tiêu lợi nhuận đặt ra cho năm 2020.

Tính tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của TDC giảm 6% so với cuối năm 2019 về mức 5.867 tỷ đồng. Công ty sử dụng đòn bẩy tài chính khá cao, khi nợ phải trả đạt trên 4.573 tỷ đồng, hệ số nợ phải nợ/vốn chủ sở hữu là 3,5 lần.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/12, cổ phiếu TDC giảm 160 đồng về 9.500 đồng/cổ phiếu.