Người mua có quyền từ chối nhận bàn giao nhà sai thiết kế

00:43 - 15-05-2021

Trong trường hợp chủ đầu tư tự ý thay đổi thiết kế, người mua có thể từ chối nhận bàn giao nhà và yêu cầu bên bán sửa chữa theo đúng thiết kế ban đầu.

Người mua có quyền từ chối nhận bàn giao nhà sai thiết kế. Ảnh minh họa: Phan Anh

Người mua có quyền từ chối nhận bàn giao nhà sai thiết kế. Ảnh minh họa: Phan Anh

 

Theo Khoản 3 Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, chủ đầu tư dự án chỉ được phép bàn giao nhà cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà, công trình xây dựng đó.

Đồng thời, Khoản 4 Điều 22 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 cũng nêu rõ, bên bán nhà, công trình xây dựng có nghĩa vụ giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên, chủ đầu tư phải có nghĩa vụ bàn giao nhà đúng thời hạn, chất lượng và điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu như bên bán giao nhà không đúng với thiết kế đã thỏa thuận, người mua có thể từ chối nhận bàn giao căn nhà và được phép yêu cầu bên bán sửa chữa theo đúng với thiết kế ban đầu.

Trong trường hợp bên bán không đồng ý sửa theo đúng hợp đồng thỏa thuận, người mua có quyền yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình xây dựng không đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 23 Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Nếu như bên bán vẫn từ chối bồi thường thiệt hại, bạn có thể khởi kiện ra tòa để được giải quyết.