Năm 2022, TP.HCM phát triển thêm 6,6 triệu m2 sàn nhà ở

09:04 - 10-01-2022

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, năm 2022 thành phố sẽ phát triển thêm 6,6 triệu m2 diện tích sàn xây dựng nhà ở và nâng diện tích nhà ở bình quân là 21,2 m2/người.

Theo đó, năm 2021 tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch của thành phố đạt 100%; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch là 18,89%. Về chương trình thoát nước, TP.HCM đã thực hiện 22 dự án, trong đó có 6 dự án giải quyết 8 điểm ngập ở các tuyến đường Lê Đức Thọ, Bạch Đằng, Quang Trung, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân và quốc lộ 1A.

Trong công tác phát triển nhà ở, đến cuối năm 2021, thành phố phát triển thêm 4,4 triệu m² sàn nhà ở, nâng tổng diện tích nhà ở trên địa bàn là 195,14 triệu m², diện tích nhà ở bình quân là 20,65 m²/người.

Được biết năm 2022, lãnh đạo sở cho biết sẽ tổng hợp báo cáo về công tác kiểm tra, rà soát tình hình xây dựng nhà trọ, nhà ở cho công nhân, người lao động trên địa bàn TP.HCM.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp xây dựng cơ chế, chính sách để hỗ trợ người dân cải tạo, xây dựng nhà trọ.

Đẩy nhanh công tác đấu giá quỹ nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư thuộc sở hữu nhà nước không còn nhu cầu sử dụng trên địa bàn thành phố.

Cũng trong năm 2022, TP.HCM sẽ phát triển thêm 6,6 triệu m² diện tích sàn xây dựng nhà ở và nâng diện tích nhà ở bình quân là 21,2 m²/người.