Mỗi người Việt thuộc nhóm giàu nhất sở hữu diện tích nhà ở gần gấp đôi nhóm nghèo nhất

07:00 - 08-07-2021

Năm 2020, chất lượng nhà ở của các hộ gia đình ở mức khá cao, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 25,3 m2.

Tổng cục Thống kê vừa thông báo kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020 và khẳng định "chất lượng nhà ở của các hộ gia đình ở mức khá cao". 

Năm 2020, diện tích nhà ở bình quân đầu người trên cả nước đạt mức 25,3 m2, tăng 7,4 m2 so với năm 2010, tương ứng tăng 41,3%. Diện tích nhà ở bình quân đầu người lớn nhất ở khu vực Đồng bằng sông Hồng và thấp nhất khu vực Tây Nguyên. Xét theo nhóm thu nhập, chỉ số tăng dần theo 5 nhóm, trong đó nhóm giàu có diện tích nhà ở bình quân cao gần gấp đôi (1,8 lần) nhóm nghèo nhất.

screen-shot-2021-07-07-at-10-4-8962-4185

Nguồn: Tổng cục thống kê

Tỷ lệ hộ gia đình sống trong nhà kiên cố và bán kiên cố đạt 95,6%, một tỷ lệ rất nhỏ (chưa đến 5%) hộ gia đình sống trong nhà thiếu kiên cố và nhà đơn sơ. Tổng cục Thống kê cho rằng việc sống trong nhà thiếu kiên cố không hẳn do điều kiện kinh tế kém mà có trường hợp do điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán lâu đời, chẳng hạn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Trung du và miền núi phía Bắc.

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 5 năm (2016 - 2020) của Bộ Xây dựng, cơ quan này cho biết diện tích bình quân nhà ở toàn quốc chỉ đang ở mốc 24 m2 sàn/người, thấp hơn so với mục tiêu đề ra là 25 m2 sàn/người vào năm 2020. 

Cũng theo Bộ Xây dựng, mục tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020 chưa hoàn thành. Tổng diện tích thực hiện trong 5 năm đạt hơn 5,21 triệu m2, tương ứng 41,7% so với mục tiêu đề ra đến năm 2020. Một số "rào cản" có thể kể đến là cơ chế chính sách phát triển nhà ở nói chung và nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp thiếu đồng bộ và chưa đủ mạnh; một số điểm chưa phù hợp với cơ chế thị trường nên khó khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội...

Bộ đặt mục tiêu 5 năm tới, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt sẽ khoảng 26 - 27 m2 sàn/người; trong đó, diện tích nhà ở bình quân đầu người khu vực đô thị đạt khoảng 26 m2/người, khu vực nông thôn đạt khoảng 25 m2/người.


Lâm Tùng

Theo NDH