Lãi suất giảm sao đất không tăng

05:10 - 22-07-2020

Về logic, khi ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi và cho vay, người có tiền trong ngân hàng sẽ rút ra mua đất do gửi tiền ăn lãi thấp quá, đồng thời mua đất đi vay được lãi suất tốt. Vậy tại sao hiện nay lãi suất ngân hàng đã giảm mà giá bất động sản vẫn lừng khừng?


LÃI SUẤT GIẢM SAO ĐẤT KHÔNG TĂNG ?Về logic, khi ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi và cho vay, người có tiền trong ngân hàng sẽ rút ra mua đất do gửi tiền ăn lãi thấp quá, đồng thời mua đất đi vay được lãi suất tốt. Vậy tại sao hiện nay lãi suất ngân hàng đã giảm mà giá bất động sản vẫn lừng khừng?Tuy nhiên bất kỳ một hoạt động kinh tế, đầu tư nào cũng chịu tác động của nhiều lực.Trong trường hợp hiện nay, lãi suất giảm do NH không cho vay được (những khoản vay tốt, vay chuẩn) vì thiếu người vay. Đó là tình hình thật sự không chỉ thông qua tỷ lệ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2020 của cả nước đạt 2,45%, bằng phân nửa năm 2019, mà còn theo thông tin thực tế từ những người bạn làm ngân hàng đang vất vả tìm khách cho vay; trong đó họ thích nhất là cho vay mua BĐS vì có thế chấp an toàn, nhưng tìm hoài chưa có vì chưa đủ chỉ tiêu tín dụng được giao.Như vậy, lãi suất giảm có nguyên nhân quan trọng từ người vay mua BĐS giảm, tức là người dân (tức nhà đầu tư) chưa mặm mòi việc mua nhà đất, do họ cũng đang gặp (hoặc phòng ngừa) sự suy giảm thu nhập từ suy thoái kinh tế. Nếu như từ tháng 5 trở về trước chỉ những người làm việc và kinh doanh liên quan đến du lịch, dịch vụ và xuất khẩu mới bị kẹt, trong tháng 6, hiệu ứng đã lan tỏa các lĩnh vực khác. Lí do là vì lực mua hàng giảm và thiếu nợ dây chuyền không trả....Thực tế có những giai đoạn lãi suất khá cao, nhưng nhà đầu tư vẫn mua nhà đất vì thấy cơ hội tăng. Trong trường hợp này thì ngược lại, dù lãi suất có giảm, nhưng nhà đầu tư chưa vội (chưa dám) xuống tiền vì đang gặp khó về thu nhập, hoặc chưa thấy khả năng tăng giá.Tóm lại, quan sát nửa đầu tháng 7, tôi cho rằng nhận định chưa vội mua vẫn đang đúng.TS ĐINH THẾ HIỂN – CHUYÊN GIA KINH TẾẢnh: sưu tầm

Ảnh: sưu tầm

Tuy nhiên bất kỳ một hoạt động kinh tế, đầu tư nào cũng chịu tác động của nhiều lực.

Trong trường hợp hiện nay, lãi suất giảm do NH không cho vay được (những khoản vay tốt, vay chuẩn) vì thiếu người vay. Đó là tình hình thật sự không chỉ thông qua tỷ lệ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2020 của cả nước đạt 2,45%, bằng phân nửa năm 2019, mà còn theo thông tin thực tế từ những người bạn làm ngân hàng đang vất vả tìm khách cho vay; trong đó họ thích nhất là cho vay mua BĐS vì có thế chấp an toàn, nhưng tìm hoài chưa có vì chưa đủ chỉ tiêu tín dụng được giao.

Như vậy, lãi suất giảm có nguyên nhân quan trọng từ người vay mua BĐS giảm, tức là người dân (tức nhà đầu tư) chưa mặm mòi việc mua nhà đất, do họ cũng đang gặp (hoặc phòng ngừa) sự suy giảm thu nhập từ suy thoái kinh tế. Nếu như từ tháng 5 trở về trước chỉ những người làm việc và kinh doanh liên quan đến du lịch, dịch vụ và xuất khẩu mới bị kẹt, trong tháng 6, hiệu ứng đã lan tỏa các lĩnh vực khác. Lí do là vì lực mua hàng giảm và thiếu nợ dây chuyền không trả....

Thực tế có những giai đoạn lãi suất khá cao, nhưng nhà đầu tư vẫn mua nhà đất vì thấy cơ hội tăng. Trong trường hợp này thì ngược lại, dù lãi suất có giảm, nhưng nhà đầu tư chưa vội (chưa dám) xuống tiền vì đang gặp khó về thu nhập, hoặc chưa thấy khả năng tăng giá.

Tóm lại, quan sát nửa đầu tháng 7, tôi cho rằng nhận định chưa vội mua vẫn đang đúng.