Kiến nghị nhiều chính sách về nhà ở cho công nhân

07:40 - 19-10-2021

Tại hội nghị về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 16/10/2021, Tổng Liên đoàn Lao động đã nêu hàng loạt kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về nhà ở cho công nhân, phụ cấp chống dịch cho nhân viên y tế và người tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Kiến nghị nhiều chính sách về nhà ở cho công nhân

 

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, trong quá trình triển khai dự án thí điểm thiết chế Công đoàn tại tỉnh Hà Nam và một số địa phương khác đã phát sinh một số các vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật làm ảnh hưởng đến tiến độ, mục tiêu của đề án phát triển nhà ở cho công nhân.

Do đó, để khuyến khích và thúc đẩy được việc phát triển nhà ở cho công nhân thuê tại các khu công nghiệp (KCN), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị về lâu dài, kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công theo hướng: Chính phủ xem xét đề xuất sửa Luật Nhà ở theo hướng tách đối tượng người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài KCN ra khỏi đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; bổ sung chương mới chính sách về nhà ở cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp.

Về tiêu chuẩn nhà ở cho công nhân, hiện nay các khu nhà trọ của công nhân có diện tích nhỏ, không đảm bảo tiêu chuẩn. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng ban hành tiêu chuẩn diện tích ở đối với nhà ở công nhân KCN cho thuê được thiết kế tối thiểu là 10m2/người.

Về quy hoạch quỹ đất, kiến nghị sửa đổi đồng bộ quy định về việc dành quỹ đất cho phát triển nhà ở công nhân KCN trong các pháp luật: Luật Đất đai 2013 (tại Điều 149), Luật Đầu tư 2020 (tại Khoản 9 Điều 77) và Nghị định số 82/2018/NĐ-CP (tại Khoản 4 Điều 32), theo hướng trong quy hoạch KCN phải quy hoạch bố trí đất làm nhà lưu trú cho công nhân thuê, có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ khu nhà ở công nhân, tuy nhiên phải bố trí riêng biệt với khu sản xuất, văn phòng; đáp ứng các tiêu chuẩn pháp luật về xây dựng và pháp luật khác liên quan đối với nhà ở.

Giao chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN hoặc các đối tượng doanh nghiệp khác hoặc Tổng Liên đoàn Lao động làm chủ đầu tư dự án nhà lưu trú công nhân; đáp ứng tối thiểu 50% nhu cầu nhà ở cho công nhân làm việc trong KCN. Về chủ đầu tư nhà ở cho người lao động, khi sửa Luật Nhà ở, tại chương riêng chính sách về nhà ở cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp cần có điều khoản về chủ thể đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là Tổng Liên đoàn Lao động xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Về lựa chọn chủ đầu tư, kiến nghị Chính phủ giao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là chủ thể lựa chọn nhà đầu tư trên tại dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế công đoàn để chủ động triển khai đề án.

Kiến nghị cho người lao động tại các KCN hoặc cho doanh nghiệp trong KCN thuê để bố trí cho người lao động của mình ở hoặc thuê lại; ưu tiên cho người lao động tại các KCN hoặc cho doanh nghiệp trong KCN thuê để bố trí cho người lao động của mình ở hoặc thuê lại; ưu tiên đối với các trường hợp người lao động ngoại tỉnh có hợp đồng lao động tại KCN.

Đối với các giải pháp ngắn hạn, trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến hệ thống pháp luật liên quan, Tổng Liên đoàn Lao động kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch Đầu tư, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất KCN trên địa bàn toàn quốc.

Trường hợp KCN có khó khăn về nhà ở cho người lao động, quỹ đất dịch vụ - thương mại trong KCN chưa được sử dụng hết giao chủ đầu tư đầu tư xây dựng nhà lưu trú để cho thuê trong đó có Tổng Liên đoàn Lao động. Trường hợp KCN có khó khăn về nhà ở công nhân, quỹ đất dịch vụ - thương mại đã sử dụng hết nhưng đất sản xuất công nghiệp chưa sử dụng hết thì UBND tỉnh, thành báo cáo cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch KCN dành quỹ đất để đầu tư nhà lưu trú công nhân.