Hệ thống cao tốc Đồng bằng sông Cửu Long đang được hình thành như thế nào?

07:17 - 25-05-2021

Khu vực ĐBSCL có 101 km cao tốc đang khai thác với 2 tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và TP HCM - Trung Lương. Theo định hướng quy hoạch đầu tư đến năm 2030, ĐBSCL sẽ có thêm 670 km cao tốc với tỷ lệ chiều dài cao tốc/đầu người bình quân đạt 0,035 km/1.000 dân.

72948


Khổng Chiêm - Bảo Linh

Theo NDH