Hậu Giang mời gọi đầu tư khu đô thị hơn 2.700 tỷ đồng

05:46 - 06-02-2021

Hậu Giang mời gọi đầu tư Khu đô thị mới Khu vực 4, phường V, TP Vị Thanh với tổng mức đầu tư sơ bộ 2.700 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thật, hạ tầng xã hội và xây dựng hoàn thiện mặt ngoài của block nhà và xây dựng phần thô bên trong từ năm 2020 đến năm 2026.

tp-vi-thanh-kenh-xano-1-3574-1612508019.

Kênh xáng Xà No - Một góc thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Thảo Uyên

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang với dự án Khu đô thị mới Khu vực 4, phường V, TP Vị Thanh.

Theo đó, mục tiêu dự án là xây dựng khu đô thị mới phù hợp với các điều kiện phát triển của địa phương; thực hiện dự án theo hướng hiện đại, hài hòa với tổng thể chung của toàn thành phố; là cơ sở để quản lý và sử dụng đất đai, quản lý dự án đầu tư xây dựng theo định hướng quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, khu đô thị được quy hoạch trên tổng diện tích 276.611 m2, trong đó diện tích dành cho đất ở 131.126 m2 (chiếm 47,4% tổng diện tích); đất cây xanh đô thị 14.910 m2 (chiếm 5,39% tổng diện tích); đất giao thông 113.107 m2 (chiếm 40,89% tổng diện tích).

Tổng mức đầu tư sơ bộ dự án 2.700 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án 2.510 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 190 tỷ đồng.

Thời gian hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thật, hạ tầng xã hội và xây dựng hoàn thiện mặt ngoài của block nhà và xây dựng phần thô bên trong từ năm 2020 đến năm 2026.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo Nghị định số 25 ngày 28/2/2020.

Nhà đầu tư quan tâm đến dự án nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày danh mục dự án được công bố.