Hải Phòng triển khai lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

07:08 - 15-07-2021

Chiều 13/7, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

c