Giải pháp chống thấm – bảo vệ kết cấu beton ngầm

05:00 - 12-08-2019

Chống thấm mao dẫn Radmyx là giải pháp trọn vẹn “chỉ một lần-cho tất cả” để chống thấm cho kết cấu bê tông dưới cốt ngầm như các tầng hầm, đường hầm, cống, bể chứa nước…

RADMYX HỖN HỢP

Trong quá trình định hình, bê tông tiêu thụ và phóng thích hầu hết nước đã được trộn trong cấp phối, để lại nhiều khoang - mạng - ống rỗng chính là hệ thống ống khí và vi mạch. Việc thoát hơi ẩm không kiểm soát khiến cho bê tông co ngót gây nứt rạn. Khi xuất hiện nước ở các giai đoạn sau, thì chính hệ thống vết nứt, ống khí và mao dẫn này khiến cho bê tông bị nhiễm thấm và làm cấu trúc hư hại dần dần.

Các hoạt chất trong Radmyx phản ứng với các sản phẩm sinh ra trong quá trình xi măng thủy hóa, tạo ra mạng tinh thể dạng - sợi, không hòa tan. Những tinh thể này lấp đầy các đường nứt, các lỗ rỗng và các mao dẫn trong kết cấu, chặn các dòng thấm và ngăn nước rò rỉ qua bê tông.

Chính quá trình thẩm thấu - khuếch tán đã tạo điều kiện cho Radmyx thâm nhập sâu và phát triển tinh thể kín trong bê tông. Thẩm thấu - khuếch tán là hoạt động chuyển dịch các hợp chất có từ vùng đậm sang vùng loãng hơn, lưu thông vượt qua hệ thống rào chặn (của bê tông) đã bị nhiễm thấm cục bộ (bởi nước hoặc hơi ẩm). Hệ thống tinh thể được sản sinh qua các phản ứng giữa Radmyx với các SP thủy hóa trong bê-tông cùng với nước. Hợp chất được phân tán từ chỗ có mật độ cao nhất (như khi xử lý hợp chất dạng vữa tại bề mặt hoặc dùng chất trộn chung trong kết cấu) sang các nơi chưa có để sau này lại tiếp tục phản ứng kết tinh khi nước xuất hiện, ngăn chặn nước thâm nhập.

CHỐNG THẤM MAO DẪN RADMYX là giải pháp trọn vẹn “chỉ một lần-cho tất cả” để chống thấm cho kết cấu bê tông dưới cốt ngầm như các tầng hầm, đường hầm, cống, bể chứa nước… Radmyx có thể ứng dụng trộn trong bê tông, quét trên bề mặt, rắc khô hoặc chế thành vữa, để kháng nước hiệu quả ở cả hai chiều thuận và nghịch. Radmyx phản ứng với các sản phẩm thủy hóa từ xi măng để kiến tạo mạng tinh thể trong vết nứt, ống khí và mao mạch kết cấu của bê tông – qua đó chặn đứng hiệu quả các dòng thấm. Việc chống thấm thường sẽ hoàn tất trong 5-7 ngày sau khi xử lý.

Sau tiến trình thâm nhập - hoạt hóa - kết tinh - chống thấm ban đầu cho trúc thành công, thì hoạt chất trong  Radmyx vẫn thường trực chế ngự trong bê tông. Sau này khi nước xâm nhập do có sự cố, các hoạt chất sẽ lại tái lập tiến trình hàn gắn.

Xin vui lòng tham khảo thêm tại: http://cendavi.com  

Hoặc liên hệ tư vấn:

Mr Cao Thành Thái – Cố vấn Công nghệ

DĐ: 0913 909 182 – [email protected]