Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12% là hợp lý

05:23 - 12-01-2021

Mỗi lượng vàng trong nước mở cửa đầu tuần có lúc mất tới 700.000 đồng nhưng sau đó dần thu hẹp đà giảm, hiện giao dịch quanh 55,85 triệu đồng.

“Quán triệt phương châm hành động của Chính phủ năm 2021 là Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) và hoạt động ngân hàng năm 2021 nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý”. Đó là định hướng và yêu cầu chung của Thống đốc NHNN đối với các đơn vị trực thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) trong năm 2021.

muc tieu tang truong tin dung 12 la hop ly

5 mục tiêu trọng tâm

Thống đốc NHNN vừa ban hành Chỉ thị 01-CT/NHNN ngày 7/1/2021 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2021. Chỉ thị 01 đề ra 5 mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của ngành Ngân hàng trong năm 2021. Mục tiêu xương sống nhất là điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu năm 2021 bình quân khoảng 4%, hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế, duy trì ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối.

Năm 2021, định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 12%; mức tăng trưởng tín dụng khoảng 12% và sẽ được điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Tăng trưởng tín dụng hợp lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên. Kiểm soát chặt tín dụng trong lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Bên cạnh đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn về tín dụng cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý ngoại hối nhằm góp phần ổn định thị trường ngoại tệ, thị trường vàng, từng bước chuyển hóa thành các nguồn vốn đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ điều hành CSTT, ổn định kinh tế vĩ mô; tăng dự trữ ngoại hối nhà nước khi điều kiện thị trường thuận lợi.

Chỉ thị 01 cũng đặt ra nhiệm vụ tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các TCTD, nhất là các TCTD yếu kém. Triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu, kiểm soát và hạn chế nợ xấu mới phát sinh. Tăng cường củng cố, chấn chỉnh hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), bảo đảm hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động của TCTD, đặc biệt là đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao...

Đi cùng với đó, năm 2021 hứa hẹn là một năm động lực tăng trưởng có kinh tế số làm đòn bẩy. Bởi thế, NHNN cũng chú trọng mục tiêu đẩy mạnh TTKDTM, chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, đổi mới, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), mở rộng hệ sinh thái số để phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Giám sát các hệ thống thanh toán đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả; giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật; tăng cường an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử, thanh toán thẻ. Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về thanh toán đảm bảo đồng bộ, đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ và sự phát triển các mô hình, dịch vụ thanh toán mới. Đặc biệt NHNN sẽ tập trung triển khai hiệu quả, thực chất cải cách hành chính (CCHC) nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh nói chung và trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng nói riêng thông thoáng, thuận lợi hơn, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…

Một trong những nhiệm vụ then chốt nữa được đặt ra trong Chỉ thị 01 là tiếp tục triển khai việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; các Chương trình/Kế hoạch hành động và các Đề án của Ngành đã ban hành.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát trên, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị tại trụ sở chính NHNN tham mưu cho Thống đốc, chủ động triển khai các giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. Tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; điều hành CSTT, tín dụng, ngoại hối và vàng; triển khai cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu; tăng cường công tác thanh tra, giám sát; phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng. Đồng thời củng cố hoạt động hệ thống QTDND, xử lý QTDND yếu kém và tăng cường quản lý, giám sát tổ chức tài chính vi mô; đẩy mạnh TTKDTM; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng; đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động CNTT, thanh toán điện tử, thanh toán thẻ. Đẩy mạnh công tác CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; cải cách công vụ, tinh gọn bộ máy…

Tăng trưởng tín dụng 12% là hợp lý

Đối với các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thống đốc yêu cầu tổ chức triển khai CSTT, tín dụng, ngoại hối trên địa bàn; triển khai cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu; tăng cường công tác thanh tra, giám sát; phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng. Tăng cường quản lý hoạt động QTDND trên địa bàn; đẩy mạnh TTKDTM; đảm bảo an toàn CNTT và hoạt động thanh toán trên địa bàn…

Các TCTD cũng cần triển khai các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối; phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ; nâng cao năng lực quản trị, điều hành và quản lý rủi ro; phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng. Phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng; đảm bảo an ninh, an toàn CNTT và hệ thống thanh toán…

Nhìn nhận về chỉ tiêu của ngành Ngân hàng trong năm 2021, giới chuyên gia đều đồng thuận rằng những mục tiêu mà NHNN đề ra đều tương đối hợp lý và có cơ sở khả thi.

Theo TS. Châu Đình Linh, con số tăng trưởng tín dụng khoảng 12% đặt trong tương quan lạm phát bình quân khoảng 4% là hợp lý. “Năm 2020, tăng trưởng tín dụng là 12,13% so với cuối năm 2019. Cá nhân tôi cho rằng mức tăng của năm 2021 thậm chí có thể vượt hơn 12%, nhưng việc cơ quan điều hành đặt mục tiêu khoảng 12% là có sự thận trọng, song đây là sự thận trọng phù hợp với tình hình thực tế, để có sự chủ động trước những diễn biến khó lường của nền kinh tế”, TS. Linh phân tích và nhìn nhận: Việc điều hành CSTT năm 2021 dù có ở kịch bản nào thì mẫu số chung vẫn là đề cao sự thận trọng, các chỉ tiêu hay mục tiêu đặt ra còn phải dựa trên quan hệ thương mại với các quốc gia khác.

TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV cũng cho rằng, GDP năm 2021 có thể tăng 6,5-7%, để hỗ trợ cho mục tiêu tăng trưởng này thì tín dụng tăng từ 10-12% là hợp lý.