Duyệt chủ trương đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng cho cảng Liên Chiểu

05:01 - 28-03-2021

Thủ tướng đã đồng ý duyệt chủ trương đầu tư dự án cảng Liên Chiểu, phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Các hạng mục chính của dự án có thể kể đến như: kè chắn sóng, đê chắn sóng, luồng tàu, hạ tầng kỹ thuật kết nối có khả năng đáp ứng cho các tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 100.000 tấn, tàu container có sức chở từ 6.000 đến 8.000 Teus...

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 3.426,3 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 là 2.994,59 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự kiến 2021-2025.

Dự án nhằm tạo cơ sở phát triển cảng biển tại khu vực Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Giai đoạn đầu, cảng biển sẽ đáp ứng thông qua lượng hàng đến 5 triệu tấn một năm. Sau đó, cảng sẽ phát triển các bến theo quy hoạch nhằm giảm tải cho khu bến Tiên Sa và Sơn Trà; giảm áp lực giao thông đường bộ đi qua nội đô thành phố; tăng cường kết nối vùng và liên vùng, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng và trong khu vực.

UBND TP Đà Nẵng được giao đánh giá tác động môi trường của dự án. Dự án chỉ được triển khai sau khi báo cáo này được thẩm định, phê duyệt. Đà Nẵng cũng cần đảm bảo cân đối, bố trí đủ nguồn vốn địa phương và vốn ứng trước nếu ngân sách nhà nước chưa bố trí kịp nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án đã cam kết.

Ngoài ra, thành phố cũng cần sớm triển khai việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh bến cảng; chịu trách nhiệm đảm bảo tiến độ đưa các bến cảng vào khai thác, vận hành; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông kết nối với khu bến Liên Chiểu để bảo đảm đồng bộ với tiến độ đầu tư, khai thác các bến cảng.