Đường vừa làm xong đã hỏng, Bộ Xây dựng nói gì?

05:16 - 23-12-2020

Theo Bộ Xây dựng, đối với các công trình giao thông, trách nhiệm quản lý về chất lượng công trình thuộc Bộ GTVT. Bộ này có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tuân thủ quy định về quản lý chất lượng.

Bộ Xây dựng cho biết đã nhận được kiến nghị của cử tri liên quan đến chất lượng một số công trình giao thông.

Cụ thể, theo phản ánh của cử tri, thực tế hiện nay, một số công trình giao thông đường bộ lớn (như Quốc lộ 1A) hoàn tất xây dựng đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn đã xuống cấp, liên tục sửa chữa, dặm vá gây nguy hiểm trong quá trình lưu thông của nhân dân.

Đường vừa làm xong đã hỏng, Bộ Xây dựng nói gì? - 1

Năm 2019, Thanh tra Chính phủ từng công bố hàng loạt sai thiếu sót, sai phạm với dự án mở rộng QL1 đoạn km1125 - km1265 qua tỉnh Bình Định và Phú Yên (ảnh: Tiền Phong)

Do vậy, cử tri đề nghị Bộ nghiên cứu trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung đồng bộ giữa Luật giao thông đường bộ và Luật xây dựng đối với lĩnh vực giao thông đường bộ.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, hiện tượng xuống cấp dẫn đến phải sửa chữa, dặm vá của một số công trình giao thông đường bộ lớn (như Quốc lộ 1A) liên quan đến công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình và quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành, ở đây là công trình giao thông.

Theo Bộ Xây dựng, hệ thống pháp luật về xây dựng hiện nay đã cơ bản đầy đủ, phân định rõ trách nhiệm về quản lý chất lượng công trình của các chủ thể được quy định trong Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn.

Theo đó, chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia xây dựng công trình chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng các công trình xây dựng do mình thực hiện; các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc chuyên ngành do mình quản lý.

Đối với các công trình giao thông, theo Bộ Xây dựng, trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình chuyên ngành giao thông thuộc Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Bộ này có trách nhiệm nghiên cứu ban hành, hướng dẫn việc thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành, theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình chuyên ngành giao thông, trong đó có công trình giao thông đường bộ.

Hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, Bộ GTVT đang xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Bộ Xây dựng cho biết xin ghi nhận ý kiến của cử tri để tiếp tục phối hợp với Bộ GTVT nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý chất lượng công trình xây dựng để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong các văn bản pháp luật và nâng cao chất lượng công trình xây dựng.