Đừng quên giá trị VNĐ và lãi kép (phần 2)

05:01 - 11-08-2020

Trong phần tiếp theo, từ các nhận định của phần 1, tôi xin đi đến một vài kết luận về đầu tư địa ốc và thị giá VNĐ trong thời điểm “cam go” hiện nay.

Kết luận các ý sau đây :
1. Mua BĐS là lĩnh vực đầu tư tốt nhất trong 20 năm qua ở VN là đúng.
2. Thực tế mua vào thời điểm giá đã tăng sau một chu kỳ 3, 4 năm thì có rủi ro nếu có vay mà không có dòng thu nhập trã lãi như giai đoạn 2007 - 2008..
3. Giá BĐS 2020 đang ở giai đoạn đỉnh cao sau 5 năm tăng giá (2015 - 2020). Do vậy khả năng “thu hoạch” phải sau 3 năm là có. Và giá lúc đó phải tăng 25% - 35% so với hiện nay mới gọi là ngon.
4. VNĐ vẫn có giá trị của nó so với sức mua và so với USD - đồng tiền dự trữ của thế giới, là đồng tiền mà theo nhiều quỹ đầu tư lớn chỉ cần tăng 2 - 3%/năm là OK. Nếu gửi kỳ hạn 13 tháng tại NHTM vừa vừa (Bảo Việt, ...) có lãi suất 8% thì không thua trái phiếu USD lãi suất 3% (thực tế 4 năm qua ngon hơn).

Từ 4 nhận định trên, tôi cho rằng việc mua BĐS hiện nay cần canh điểm rơi. Nếu gặp miếng đất ngon, tiền có sẵn không vay thì mua cũng OK. Nhưng nếu mua đầu tư có vay NH trong mối quan hệ lợi suất - rủi ro, thì việc kiên trì bám địa bàn, chờ người bán phải giảm 2, 3 giá do áp lực lãi vay NH mới xuống tiền thì êm hơn.