Đồng Nai định hướng phát triển thương mại dịch vụ tại dự án sân bay Long Thành

05:53 - 19-11-2021

Ngày 17.11, UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với Hội đồng thẩm định quy hoạch đất cấp huyện Long Thành để bàn giải pháp, đánh giá quy hoạch sử dụng đất Long Thành tầm nhìn đến năm 2030 khi cảng HKQT sân bay Long Thành được khai thác, vận hành.

96d96187-bc59-4fe2-af95-b3782c65d264.jpeg

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng chỉ đạo tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng cho biết, huyện Long Thành có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 43 ngàn ha.

Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, nhiều loại đất của huyện thực hiện chưa đạt so với chỉ tiêu được duyệt.

Trong đó, đất nông nghiệp quy hoạch duyệt đến năm 2020 là hơn 24,3 ngàn ha, cao hơn quy hoạch hơn 9,6 ngàn ha nên đất phi nông nghiệp thấp hơn quy hoạch được duyệt gần 9,7 ngàn ha.

Nguyên nhân khiến việc chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp chậm là do các dự án không được triển khai theo đúng quy hoạch.

Trong kỳ huyện Long Thành đã quy hoạch 664 dự án nhưng thực hiện được gần 63%.

Dự tính, quy hoạch sử dụng đất của huyện Long Thành đến năm 2030 chỉ còn gần 18,4 ngàn ha, giảm gần 15,6 ngàn ha để chuyển sang đất phi nông nghiệp phát triển thêm khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ, đường giao thông, đất ở.

Trong đó, đất khu công nghiệp tăng gần 4,6 ngàn ha, đất làm đường giao thông gần 5,8 ngàn ha, đất ở nông thôn tăng gần 3,2 ngàn ha…

Hội đồng thẩm định cho rằng, huyện Long Thành phải rà soát lại đất ở, thương mại dịch vụ, công viên cây xanh tính toán cho phù hợp.

Cụ thể quy hoạch đất ở, đất công viên cây xanh quá nhiều, nhưng đất thương mại dịch vụ và khu vui chơi, giải trí lại quá ít.

Huyện Long Thành phải tính toán lại khu vực gần 200 ha giáp sân bay phát triển thương mại dịch vụ để thu hút hành khách khi đến sân bay Long Thành.

Như vậy, sẽ đem lại hiệu quả cao cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và toàn tỉnh Đồng Nai.