Địa phương phải công khai đồ án quy hoạch để hạn chế "sốt đất"

22:35 - 02-11-2021

Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 4363/BXD-QHKT gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu thực hiện đăng tải thông tin hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên cổng thông tin điện tử.

Địa phương phải công khai đồ án quy hoạch để hạn chế "sốt đất"

 

Trước đó, ngày 2/3/2021, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 854/BXD-QHKT về việc đề nghị các địa phương đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên cổng thông tin điện tử về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (www.quyhoach.xaydung.gov.vn).

Nội dung thông tin đăng tải trong các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị bao gồm: quyết định phê duyệt; bản đồ hiện trạng; sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan; bản đồ quy hoạch sử dụng đất; bản đồ giao thông; bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật; thuyết minh tóm tắt…

Đến nay, cơ bản các địa phương đã thực hiện việc đăng tải thông tin quy hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa thực hiện hoặc đăng tải với số lượng rất hạn chế. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện đăng tải các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Thực tế diễn biến thị trường bất động sản thời gian gần đây cho thấy, những thông tin quy hoạch có tác động lớn đến giá đất nhà, thị trường bất động sản. Theo đó, thông tin quy hoạch các dự án lớn, nâng cấp đơn vị hành chính, làm cầu, mở đường... tại các đô thị hoặc vùng ven, tại các địa bàn phát triển kinh tế trọng điểm đã dẫn tới những con sốt bất động sản trong thời gian qua. Nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng những thông tin quy hoạch hoặc dự kiến quy hoạch để làm giá trên thị trường, khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại khi không tìm hiểu kỹ hoặc không có đủ thông tin cần thiết, chính xác khi ra quyết định đầu tư.

Để không xuất hiện bong bóng bất động sản gây nhiều hệ lụy trong xã hội, việc quan trọng các địa phương cần thực hiện là công khai, minh bạch thông tin quy hoạch đến rộng rãi người dân. Đồng thời, người đứng đầu địa phương, các bộ phận chức năng phải chịu trách nhiệm khi các quy định về công khai, minh bạch quy hoạch không được thực hiện, dẫn đến các đối tượng lợi dụng thông tin quy hoạch để thổi giá bất động sản. Bên cạnh đó, công khai quy hoạch được xem là giải pháp mấu chốt để xóa bỏ những hệ lụy hiện tại như tình trạng điều chỉnh quy hoạch tự phát, xóa bỏ dự án treo.