Đề xuất sân bay thứ 2 cho vùng Thủ đô đặt ở Hải Phòng

08:17 - 26-06-2021

Bộ Giao thông vận tải vừa gửi tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch mạng lưới sân bay đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Tờ trình về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho biết, việc quy hoạch xây dựng cảng hàng không thứ 2 cho Vùng Thủ đô là hết sức cần thiết. Qua lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương cho thấy, có ý kiến đều đồng thuận.

Với tỉnh Hà Nam có thêm đề nghị, nghiên cứu, đánh giá và đề xuất vị trí đảm bảo khả thi hơn vị trí huyện Lý Nhân do đã quy hoạch các khu công nghiệp, đô thị và dự án đang triển khai lâu nay.

Theo Quyết định số 640/ 2011, của Thủ tướng Chính phủ, Cảng hàng không quốc tế được quy hoạch vị trí tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Cảng có vai trò là cảng hàng không dự bị cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Từ thực tế trên, Tư vấn kiến nghị tiếp tục duy trì vị trí quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng nhằm mục đích dự bị cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Dự kiến, sau năm 2040 sẽ tiếp tục nghiên cứu để lập quy hoạch này cho phù hợp với nhu cầu vận tải bằng đường hàng không của Vùng Thủ đô.