Đầu tư toàn bộ 12 dự án với 729km đường cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025

07:42 - 10-11-2021

TTO - Toàn bộ 729km đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 được chia thành 12 dự án thành phần và đầu tư đồng bộ thay vì làm trước 9 dự án như trước đó.

Đầu tư toàn bộ 12 dự án với 729km đường cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 - Ảnh 1.Danh mục 12 dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 được đầu tư từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, Quảng Ngãi đến Nha Trang, Cần Thơ đến Cà Mau để hoàn thiện tuyến cao tốc này từ Lạng Sơn đến Cà Mau - Ảnh: TUẤN PHÙNG chụp lại

Đó là nội dung mới trong tờ trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là dự án) vừa được Bộ Giao thông vận tải trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội chủ trương đầu tư dự án trước ngày 15-11.

Đây là báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được Bộ Giao thông vận tải cập nhật, có một số nội dung điều chỉnh quan trọng so với báo cáo mà Chính phủ đã thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án vào ngày 22-9-2021. 

Cụ thể, về phương án đầu tư, giai đoạn 2021 - 2025 triển khai đầu tư khoảng 729km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập, trong đó 4 dự án thành phần triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP) là đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

8 dự án thành phần còn lại đầu tư công gồm đoạn Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

Phương án đầu tư này có sự thay đổi lớn với phương án trình Quốc hội vào tháng 9-2021 là giảm số dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP từ 9 dự án còn 4 dự án; 3 dự án thành phần từ Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến Cam Lộ (Quảng Trị) dài khoảng 177km sẽ được đầu tư đồng bộ cùng các dự án thành phần khác thay vì triển khai trước công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư rồi đầu tư khi cân đối được nguồn vốn như phương án trước đây.

Do thực hiện đầu tư đồng bộ 12 dự án thành phần và tăng số dự án đầu tư công từ 4 lên 9 dự án thành phần nên sơ bộ tổng mức đầu tư của toàn dự án là 148.492 tỉ đồng thay vì 124.619 tỉ đồng như phương án cũ, trong đó vốn nhà nước khoảng 131.217 tỉ đồng (phương án cũ là 61.628 tỉ đồng), vốn ngoài ngân sách khoảng 17.275 tỉ đồng (phương án cũ là 62.991 tỉ đồng).

Bộ Giao thông vận tải đề xuất Chính phủ kiến nghị Quốc hội quyết định tổng diện tích chiếm dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất; giao Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với từng dự án thành phần trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Từ thực tiễn triển khai các dự án thành phần PPP trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, để nâng cao tính khả thi triển khai các dự án theo phương thức PPP, kiến nghị Quốc hội cho phép tỉ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP từ 54 - 65% tổng mức đầu tư của dự án.

Giao Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển đổi hình thức đầu tư trong trường hợp triển khai các dự án thành phần theo phương thức PPP không thành công.

Để đáp ứng tiến độ, Chính phủ trình Quốc hội chủ trương đầu tư dự án trước ngày 15-11-2021 theo yêu cầu của Quốc hội, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư (cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước) xem xét, sớm triển khai các công việc liên quan để hội đồng sớm có ý kiến về các nội dung điều chỉnh nêu trên.