Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API) lên kế hoạch chia cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 30%

08:19 - 24-11-2021

HĐQT CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API – sàn HNX) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 10,92 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần được căn cứ trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng Công ty mẹ năm 2021, bao gồm thặng dư vốn cổ phần (hơn 46,14 tỷ đồng), quỹ đầu tư phát triển (1,29 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (61,76 tỷ đồng).

Thời gian dự kiến chào bán trong quý IV/2021 – quý I/2022, sau khi được UBCK chấp thuận.

Mới đây, Công ty vừa báo cáo đã bán xong toàn bộ 1 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Giá bán bình quân 98.900 đồng/CP, tương ứng số tiền thu về khoảng 98,9 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu API đã có chuỗi tăng giá mạnh từ đầu tháng 9 đến nay, với mức tăng gấp hơn 3 lần và đã xác lập đỉnh lịch sử tại mốc 102.000 đồng/CP. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/11, cổ phiếu API tăng 1,1% lên mức 93.000 đồng/CP.

Về hoạt động kinh doanh, mới đây, Công ty đã công bố kết quả kinh doanh tháng 10 với doanh thu thuần đạt 106 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 32 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu 709,7 tỷ đồng, vượt 22,36% so với kế hoạch doanh thu.

Lợi nhuận trước thuế đạt 133,23 tỷ đồng, vượt 70,8% mục tiêu lợi nhuận theo kế hoạch kinh doanh năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua. Theo giải trình, doanh thu và lợi nhuận của API tăng mạnh là do doanh nghiệp đang trong giai đoạn hoàn thành công tác bàn giao dự án APEC Royal Park Huế và APEC Aqua Park Bắc Giang.

Theo phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ bất thường (ngày 3/11) thông qua, HĐQT quyết định điều chỉnh kế hoạch doanh thu từ 580 tỷ đồng lên 946 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế từ 78 tỷ đồng lên 210 tỷ đồng. Theo kế hoạch mới, API đã thực hiện được 75% chỉ tiêu doanh thu và đạt 63.44% kế hoạch lợi nhuận năm.