Đà Nẵng phê duyệt 2 khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh

07:44 - 13-06-2021

Thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt 2 dự án tái định cử để phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh, tổng vốn hơn 140 tỷ đồng.

Đà Nẵng phê duyệt 2 khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh

Thành phố Đà Nẵng đang triển khai xây dựng thêm 3 khu công nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng cho biết, UBND Thành phố đã phê duyệt đầu tư xây dựng 2 dự án tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1867/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án Khu tái định cư khu vực giữa Khu tái định cư số 2 và số 3 Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT 602, với tổng mức đầu tư 71,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Mục tiêu đầu tư xây dựng dự án là xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật với diện tích 77.677m2, bao gồm các hạng mục: San nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cây xanh, điện chiếu sáng và di dời đường dây trung hạ thế phù hợp với quy hoạch chi tiết TL1/500 được phê duyệt.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng ban hành Quyết định số 1868/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh (Phía Nam Khu tái định cư số 2 – Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT 602) với tổng mức đầu tư 70,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng dự án nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư cho người dân nằm trong vùng quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Ninh, để sớm đảm bảo cuộc sống an sinh cho người dân thuộc diện giải tỏa. Xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật với diện tích 81.811m2, bao gồm các hạng mục: San nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cây xanh, điện chiếu sáng phù hợp theo quy hoạch chi tiết TL 1/500.

Cả hai dự án này đều do Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện từ năm 2021-2025.

Hiện TP. Đà Nẵng đang đẩy nhanh xây dựng 3 khu công nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang, là khu công nghiệp Hoà Ninh, khu công nghiệp Hoà Nhơn và khu công nghiệp Hoà Cầm - Giai đoạn 2; tổng chi phí thực hiện 3 dự án này là gần 14.000 tỷ đồng.

Cụ thể, khu công nghiệp Hoà Ninh có diện tích hơn 400ha, tổng chi phí thực hiện dự án hơn 6.083 tỷ đồng; khu công nghiệp Hoà Nhơn có diện tích 360ha, tổng chi phí làm dự án 5.657 tỷ đồng; khu công nghiệp Hoà Cầm - Giai đoạn 2 có diện tích 120ha, tổng chi phí thực hiện hơn 2.232 tỷ đồng.