Chương trình Fintech Business Accelerator

05:09 - 06-09-2020

Ươm tạo startup Finetch

Chương trình Fintech Business Accelerator do Học viện Kỹ thuật quân sự và ThinkZone phối hợp tổ chức hướng đến việc ươm tạo các starup trong lĩnh vực Fintech, thông qua các khóa huấn luyện chuyên sâu năng lực bởi các chuyên gia trong và ngoài nước.

- Thời hạn đăng ký: 26/08/2020 - 19/09/2020.
- Tìm hiểu thêm về chương trình tại fanpage ThinkZone: www.facebook.com/thinkzonevietnam

Thông tin chi tiết và link đăng ký: airtable.com/shrS8bXaQoF8Z8rC3

Nguồn: airtable.com/shrS8bXaQoF8Z8rC3