Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định cơ chế thử nghiệm Fintech trong lĩnh vực ngân hàng

07:35 - 08-09-2021

(ĐTTCO) - Tại Việt Nam, các hoạt động của công ty cung ứng giải pháp Fintech, cho vay ngang hàng, mô hình thanh toán mới, chuyển tiền xuyên biên giới, chia sẻ dữ liệu người dùng qua giao diện lập trình ứng dụng mở... đều chưa có quy định pháp lý cụ thể để điều chỉnh.

Việc thiết lập cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động Fintech trong lĩnh vực NH tại Việt Nam thông qua ban hành Nghị định được đánh giá là hết sức cấp bách và cần thiết

Việc thiết lập cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động Fintech trong lĩnh vực NH tại Việt Nam thông qua ban hành Nghị định được đánh giá là hết sức cấp bách và cần thiết

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 6-9-2021 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng (NH).

Chính phủ giao Ngân hàng NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến trong quá xây dựng Nghị định, trình Chính phủ trong quý IV-2021.

Theo NHNN, sự xuất hiện và phát triển với tốc độ nhanh chóng của Fintech đã khiến các cơ quan quản lý của các quốc gia đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Nhất là quản lý, giám sát do những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố, rủi ro liên quan tới an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, sử dụng trái phép thông tin cá nhân...

Nhiệm vụ đặt ra với các cơ quan quản lý là phải đảm bảo đồng thời mục tiêu hỗ trợ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, trong khi vẫn phải duy trì sự ổn định, an toàn của thị trường tài chính và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Tại Việt Nam, các hoạt động của công ty cung ứng giải pháp Fintech, cho vay ngang hàng (P2P lending), mô hình thanh toán mới, chuyển tiền xuyên biên giới, chia sẻ dữ liệu người dùng qua giao diện lập trình ứng dụng mở (Open APIs),... đều chưa có quy định pháp lý cụ thể để điều chỉnh.

Những ví dụ từ trường hợp Uber, Grab trong thị trường vận tải thời gian qua là bài học kinh nghiệm cho ngành NH trong việc ứng phó với những đổi thay nhanh chóng của công nghệ. Nếu không có hành lang pháp lý kịp thời sẽ gặp nhiều lúng túng, khi các công ty Fintech mở rộng phạm vi hoạt động.

NHNN cho rằng, xuất phát từ thực tiễn phát triển của hệ sinh thái Fintech tại Việt Nam và quản lý lĩnh vực Fintech trên thế giới, việc thiết lập cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động Fintech trong lĩnh vực NH tại Việt Nam thông qua ban hành Nghị định là hết sức cấp bách và cần thiết.