Chỉ đạo mới về 'siêu dự án' nghỉ dưỡng có casino hơn 46.500 tỷ tại Vân Đồn

23:16 - 27-06-2021

Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định về chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Chỉ đạo mới về 'siêu dự án' nghỉ dưỡng có casino hơn 46.500 tỷ tại Vân Đồn

Phối cảnh dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp có casino tại khu kinh tế Vân Đồn.

Văn phòng Chính phủ mới đây đã có văn bản thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về chủ trương đầu tư Kkhu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Phó thủ tướng đánh giá dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn có quy mô lớn, có tầm quan trọng về quốc phòng, an ninh. Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã 2 lần thẩm định dự án cho thấy tính chất quan trọng, nhạy cảm của dự án.

Để quyết định chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh rà soát, cập nhật toàn bộ dự án đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, trong đó phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng được yêu cầu báo cáo HĐND tỉnh Quảng Ninh xem xét, quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về lâm nghiệp.

Trên cơ sở báo cáo hoàn thiện của UBND tỉnh Quảng Ninh về hồ sơ dự án, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan khẩn trương có ý kiến về hồ sơ dự án sau khi được Bộ Kế hoạch va Đầu tư gửi lấy ý kiến.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định về chủ trương đầu tư dự án (bao gồm báo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư), trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hồi cuối tháng 6/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất, sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư đối với khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn (tại xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn).

Theo quyết định trên, tổng diện tích khu đất 445ha, trong đó đất xây dựng khu lưu trú 50ha, đất ngoài khu lưu trú 270ha, đất giao thông hạ tầng kỹ thuật 48ha, đất rừng 77ha.

Tổng vốn đầu tư dự án 46.595 tỷ đồng, trong đó chi phí đầu tư dự kiến 46.144 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến 450 tỷ đồng. Vốn đầu tư thuộc vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư lựa chọn và huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 - 2029. Tiến độ thực hiện dự án như sau: quý II/2020 thực hiện lựa chọn nhà đầu tư; quý III/2020 nhà đầu tư được lựa chọn hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai công tác giải phóng mặt bằng; quý IV/2020 - đến hết quý IV/2029, thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Chỉ tiêu xây dựng gồm xây khu phức hợp dịch vụ, casino, sân golf, thương mại kết hợp nghỉ dưỡng hiện đại, đồng bộ…