Cần Thơ đôn đốc tiến độ thực hiện 2 dự án khu đô thị

08:27 - 11-06-2021

Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện vừa ký văn bản đôn đốc tiến độ hai dự án khu đô thị trên địa bàn quận Bình Thủy và quận Ninh Kiều.

Cần Thơ đôn đốc tiến độ thực hiện 2 dự án khu đô thị

Cụ thể, đối với Dự án Khu đô thị tái định cư Cửu Long (quận Bình Thủy): Yêu cầu chủ đầu tư (Công ty CP Đầu tư bất động sản Cửu Long) khẩn trương thực hiện thủ tục gia hạn tiến độ thực hiện Dự án, thủ tục chứng minh năng lực tài chính để tiếp tục triển khai hoàn thành Dự án theo đúng quy định. Thời hạn hoàn thành các hồ sơ, thủ tục gửi cơ quan có thẩm quyền trong tháng 6/2021.

Hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực đã được bàn giao mặt bằng theo đúng quy hoạch được duyệt, tạo điều kiện thuận lợi, ổn định cuộc sống cho người dân được bố trí nền tái định cư tại Dự án.

Đối với Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương (quận Ninh Kiều): Yêu cầu chủ đầu tư (Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Địa Ốc) khẩn trương thực hiện thủ tục gia hạn tiến độ thực hiện Dự án, thủ tục chứng minh năng lực tài chính để tiếp tục triển khai hoàn thành Dự án theo đúng quy định. Thời hạn hoàn thành các hồ sơ, thủ tục gửi cơ quan có thẩm quyền trong tháng 6/2021.

Hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực đã được bàn giao mặt bằng theo đúng quy hoạch được duyệt.

Tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tháng 8/2021.

Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương (quận Ninh Kiều)


UBND TP. Cần Thơ giao các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ chủ đầu tư giải quyết khó khăn, vướng mắc của các dự án theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất cụ thể trình UBND thành phố xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Trước đó, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ đã chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra trực tiếp tiến độ thực hiện 2 dự án nêu trên và đã có Báo cáo số 1178/BC-SXD ngày 29/4/2021 gửi UBND TP. Cần Thơ.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP. Cần Thơ, đối với dự án Khu đô thị tái định cư Cửu Long có diện tích 43,26 ha, đã giải phóng mặt bằng 26,72 ha (tương đương 61,77%). Kết quả giải phóng mặt bằng không có tiến triển so với kỳ rà soát trước (theo Biên bản họp 2515/BB-SXD ngày 18 tháng 8 năm 2020), khu vực giải phóng mặt bằng còn dạng da beo, khó triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: San lấp mặt bằng (62,5%); hệ thống đường giao thông nội bộ (57,28%); hệ thống thoát nước mưa (66,02%); hệ thống thoát nước sinh hoạt (62,63%); hệ thống cấp nước (5,8%); hệ thống điện trung thế (13,8%); hệ thống điện hạ thế (24,94%); hệ thống điện chiếu sáng (20,5%); cây xanh (17,9%); vỉa hè (39,7%); hệ thống thông tin liên lạc (25,16%); kè (0%). Hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn chỉnh, nhiều khu vực hạ tầng kỹ thuật không đồng bộ, chưa phù hợp thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn. Chưa thực hiện ngầm hóa hệ thống điện. Đến thời điểm hiện tại đã có nhiều hạng mục có dấu hiệu xuống cấp không đảm bảo yêu cầu chưa được khắc phục sửa chữa. Hạ tầng xã hội chưa được đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu người dân sinh sống tại dự án.

Về thời gian thực hiện dự án: Chủ trương đầu tư theo Công văn số 6660/UBND-KT ngày 26 tháng 12 năm 2008 không xác định thời gian thực hiện dự án cụ thể. Tuy nhiên, qua công tác theo dõi, kiểm tra trực tiếp ngoài hiện trường, đến thời điểm hiện tại, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Cửu Long chưa thực hiện đúng Công văn số 2876/UBND-KT ngày 24/9/2020 của UBND thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị tái định cư Cửu Long, “nghiêm túc thực hiện hoàn thành trong quý I năm 2021”.

Đối với các vấn đề liên quan đến thủ tục đất đai như giao đất, giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường và tháo gỡ khó khăn đối với việc cấp giấy nhận quyền sử dụng đất của dự án đề nghị chủ đầu tư tiếp tục khẩn trương phối với Sở Tài nguyên và Môi trường và chính quyền địa phương để được giải quyết, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn.

Về thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ gia hạn tiến độ (giãn tiến đô) thực hiện dự án, đề nghị chủ đầu tư khẩn trương liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn vì theo Công văn số 2876/UBND-KT ngày 24/9/2020 của UBND thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị tái định cư Cửu Long “nghiêm túc thực hiện hoàn thành trong quý I năm 2021” nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành…

Đối với Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương, đã giải phóng mặt bằng theo hình thức tự thỏa thuận đạt 9,87 ha (tương ứng 70%) so với diện tích được phê duyệt 14,15 ha.

Hiện nay, pháp lý về giải phóng mặt bằng chưa được hoàn chỉnh để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo. (Chưa có Quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền). Kết quả giải phóng mặt bằng không có tiến triển so với kỳ rà soát trước vào tháng 9/2020 (Biên bản họp 3115/BB-SXD ngày 06/10/2020).

Về đầu tư xây dựng, kiểm tra thực tế Công ty đã đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cơ bản (đường giao thông có thảm nhựa, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng...) trên phần diện tích đã thỏa thuận. Công ty chưa thi công hoàn chỉnh hệ thống điện ngầm, chưa xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, công trình công cộng, khu đa chức năng theo quy hoạch được duyệt.

Về thời gian thực hiện Dự án, chủ trương quy hoạch đất tại Công văn số 959/QĐ-UB ngày 24 tháng 3 năm 2004 không xác định thời gian thực hiện dự án cụ thể. Tuy nhiên qua công tác rà soát, theo dõi, kiểm tra, đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư chưa hoàn thành yêu cầu tại Công văn số 3177/UBND-XDĐT ngày 21/10/2020 của UBND Thành phố về việc yêu cầu chủ đầu tư “ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án và các thủ tục đầu tư Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương theo đúng quy định, thời hạn hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư chậm nhất quý II năm 2021".

Về thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ gia hạn tiến độ (giãn tiến độ) thực hiện dự án, đề nghị chủ đầu tư khẩn trương liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn vì theo Công văn số 3177/UBND-XDĐT ngày 21/10/2020 về việc về việc hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các thủ tục đầu tư Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương, quận Ninh Kiều, “thời gian thực hiện hoàn thành trong quý II năm 2021”. Nhưng đến nay chủ đầu tư chưa hoàn thành.

Về việc chứng minh năng lực tài chính để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án theo đúng quy định pháp luật, đề nghị chủ đầu tư rà soát lại dự án, bổ sung, làm rõ các nội dung về dự trù kinh phí đầu tư hoàn chỉnh phần dự án còn lại, lập kế hoạch triển khai, tập trung nguồn lực và gửi hồ sơ về Sở Tài chính để thẩm định…