Cần Thơ: Đôn đốc tiến độ 2 dự án KĐT tái định cư Cửu Long và khu nhà vườn Cồn Khương

01:37 - 12-06-2021

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 2081/UBND-XDĐT về việc đôn đốc tiến độ thực hiện dự án khu đô thị tái định cư Cửu Long (quận Bình Thủy) và khu nhà vườn Cồn Khương (quận Ninh Kiều).

Cần Thơ: Đôn đốc tiến độ 2 dự án KĐT tái định cư Cửu Long và khu nhà vườn Cồn Khương

Cần Thơ đôn đốc tiến độ 2 dự án KĐT tái định cư Cửu Long và khu nhà vườn Cồn Khương.

Theo công văn này, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư của dự án khu đô thị tái định cư Cửu Long (quận Bình Thủy) là Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Cửu Long khẩn trương thực hiện thủ tục gia hạn tiến độ thực hiện dự án, thủ tục chứng minh năng lực tài chính để tiếp tục triển khai hoàn thành dự án theo đúng quy định. Thời hạn hoàn thành các hồ sơ, thủ tục gửi cơ quan có thẩm quyền trong tháng 6/2021.

Chủ đầu tư cũng được yêu cầu hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực đã được bàn giao mặt bằng theo đúng quy hoạch được duyệt, tạo điều kiện thuận lợi, ổn định cuộc sống cho người dân được bố trí nền tái định cư tại dự án. 

Đối với dự án khu nhà vườn Cồn Khương (quận Ninh Kiều), công văn của UBND tỉnh yêu cầu yêu cầu chủ đầu tư là Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Địa Ốc khẩn trương thực hiện thủ tục gia hạn tiến độ thực hiện dự án, thủ tục chứng minh năng lực tài chính để tiếp tục triển khai hoàn thành Dự án theo đúng quy định. Thời hạn hoàn thành các hồ sơ, thủ tục gửi cơ quan có thẩm quyền trong tháng 6/2021.

Chủ đầu tư được yêu cầu hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực đã được bàn giao mặt bằng theo đúng quy hoạch được duyệt. Tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tháng 8/2021.

UBND TP. Cần Thơ giao các sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ chủ đầu tư giải quyết khó khăn, vướng mắc của các dự án theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất cụ thể trình UBND thành phố xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP. Cần Thơ, dự án khu đô thị tái định cư Cửu Long có diện tích 43,26 ha, đã giải phóng mặt bằng 26,72 ha (tương đương 61,77%). Kết quả giải phóng mặt bằng không có tiến triển so với kỳ rà soát trước (theo Biên bản họp 2515/BB-SXD ngày 18/8/2020), khu vực giải phóng mặt bằng còn dạng da beo, khó triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Dự án khu nhà vườn Cồn Khương đã giải phóng mặt bằng theo hình thức tự thỏa thuận đạt 9,87 ha (tương ứng 70%) so với diện tích được phê duyệt 14,15 ha. Hiện nay, pháp lý về giải phóng mặt bằng chưa được hoàn chỉnh để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo. Kết quả giải phóng mặt bằng không có tiến triển so với kỳ rà soát trước vào tháng 9/2020 (Biên bản họp 3115/BB-SXD ngày 6/10/2020).