Bộ trưởng Bộ giao thông là Tổ trưởng tổ công tác 'đốc' tiến độ giải ngân các dự án

08:03 - 02-09-2021

Ngày 1/9, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể vừa có công văn số 1619/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại các dự án do Bộ GTVT quản lý.

Bộ trưởng Bộ giao thông là Tổ trưởng tổ công tác 'đốc' tiến độ giải ngân các dự án

Theo đó, Bộ trưởng là tổ trưởng tổ công tác đặc biệt này. Tổ phó là Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm. Các thành viên Tổ công tác là Thủ trưởng các đơn vị như: Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Đối tác công - tư, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính, Thanh tra Bộ.

Trong đó, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông là cơ quan thường trực của Tổ công tác phụ trách xây dựng đề cương hoạt động chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Tổ công tác và các nhóm giúp việc Tổ công tác, đảm bảo hoạt động hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là đôn đốc, kiểm tra, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án. Rà soát, tổng hợp đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện, giải ngân dự án theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu đề xuất Lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền.

Đồng thời, Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu Bộ trưởng xử lý nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực và kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Về quyền hạn, tổ công tác được phép yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cung cấp thông tin, giải trình, làm rõ các khó khăn, vướng mắc gây cản trở tiến độ thi công, kết quả giải ngân của các dự án.

Yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, điều chỉnh kế hoạch thi công phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế.

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhân mạnh: "Sẽ xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, ban QLDA, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công".

"Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng nhất để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cơ quan tham mưu liên quan” - Bộ trưởng nhấn mạnh.