Bảo Lộc dừng tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

07:48 - 30-07-2021

Không còn chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, Thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) phải dừng tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.

Bảo Lộc dừng tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

UBND Thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) vừa có văn bản tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ cá nhân, gia đình.

Theo đó, đến ngày 30/6/2021, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất ở thành phố được phê duyệt tại Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng đã hết. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của Thành phố Bảo Lộc đang triển khai thực hiện (chưa được phê duyệt).

Theo quy định Luật đất đai 2013, các hồ sơ xin chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc không đủ điều kiện giải quyết.

Vì vậy, UBND Thành phố Bảo Lộc đã có văn bản số 1550 (ngày 19/7/2021) báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét có ý kến chỉ đạo nội dung trên.

Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND Thành phố Bảo Lộc tạm dừng việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Thành phố Bảo Lộc sẽ có thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất biết để thực hiện theo đúng quy định.