Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục yêu cầu chấn chỉnh tình trạng phân lô, bán nền

06:58 - 31-07-2021

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu tăng cường công tác quản lý sử dụng đất, chấn chỉnh tình trạng phân lô bán nền trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có Công văn số 9200 về việc yêu cầu tăng cường công tác quản lý sử dụng đất, chấn chỉnh tình trạng phân lô bán nền trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, thanh tra việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tình hình triển khai các dự án nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tổng hợp chung vào báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 83 ngày 3.6.2021 của UBND tỉnh về tình hình quản lý đất đai, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng theo đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra các khu đất đã được phân lô tách thửa đất ở, đủ điều kiện được chuyển nhượng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp chung vào báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 83 nêu trên, định kỳ gửi về Sở Xây dựng tổng hợp.

1622513483-ba-ria-vung-tau-loan-phan-lo-ban-nen-trai-phep-1.jpeg

Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu chấn chỉnh tình trạng phân lô, bán nền - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố cần rà soát tình hình quy hoạch chi tiết xây dựng, tiến độ triển khai của các dự án nhà ở, khu đô thị. Kiểm tra tình hình xây dựng tại các khu đất đã được phân lô tách thửa; tình hình sử dụng đất của các thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng; tình hình quản lý đất đai, quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng. Đồng thời, xử lý các trường hợp phân lô, tách thửa trái các quy định của pháp luật. Thời hạn báo cáo trước ngày 15.8.2021.

Trước đó, tại một số địa phương của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như huyện Châu Đức, thị xã Phú Mỹ và thành phố Bà Rịa xảy ra tình trạng người dân tự ý xây dựng hạ tầng, phân lô bán nền trên đất nông nghiệp. UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã nhiều lần có các văn bản yêu cầu thường xuyên giám sát, kiểm tra nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, phân lô, bán nền đất nông nghiệp...