1-637920605962539535.jpg

'Đầu tư Fintech đang bùng nổ'

"Đầu tư Fintech đang bùng nổ, kinh doanh tài chính có những đặc thù riêng bởi đây là ngành quyết định vận mệnh kinh tế của một quốc gia. Ngành Fintech cũng là ngành không bao giờ chết đi…", TS Trịnh Công Duy nhận định.

1-637773785366726114.jpg

“Mở đường” pháp lý cho blockchain bất động sản

Triển vọng của blockchain đã được thừa nhận, nhưng để ứng dụng vào các lĩnh vực kinh doanh như bất động sản cần có thêm thời gian kiểm chứng, nhất là trong bối cảnh hành lang pháp lý cho blockchain bất động sản vẫn là khoảng trống lớn.

1-637772846096089323.jpg

Nhà in 3D mở hy vọng cho nhà rẻ mà nhanh

Công nghệ 3D đã có những bước đi đáng kể và nhanh chóng vào cuộc sống con người. Việc “xây dựng” những ngôi nhà bằng công nghệ in 3D đang mở ra giải pháp cho loại hình nhà giá rẻ, tạo dựng nhanh.