Screen Shot 2020-05-06 at 14.47.18-637243733475223182.png

Ứng phó với rủi ro pháp lý từ khủng hoảng

Thực tế trong thời gian qua cho thấy, khi đối tác không giao nguyên liệu, DN có thể thương lượng về việc lùi thời gian giao hàng hoặc chấm dứt hợp đồng, tìm đối tác mới. Tuy nhiên, có một vấn đề các DN xuất khẩu cần hết sức lưu ý, đó chỉ là việc tạm dừng hợp đồng do các yếu tố bất khả kháng như tác động khách quan bất khả kháng thiên tai, dịch bệnh và không thể khắc phục. Trong đó, quan trọng DN phải chứng minh được các điều kiện để áp dụng điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng.