1-637599505451763328.jpg

Vật vã mặt bằng bán lẻ cho thuê

Mong chờ một khởi đầu tích cực trong năm 2021, nhưng làn sóng Covid lần thứ 4 bùng phát đã giáng thêm một đòn mạnh vào thị trường mặt bằng bán lẻ cho thuê.