1-637269244037635668.jpg

Thanh Hóa có thêm Cụm công nghiệp trăm tỷ

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc thành lập Cụm công nghiệp (CCN) Đông Ninh ở huyện Đông Sơn. Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN khoảng 100 tỷ đồng.