1-637980291596451104.jpg

Tiến độ toàn dự án tuyến Metro số 1 đến nay như thế nào?

Từ nay đến cuối năm, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM sẽ cho các đoàn tàu chạy thử tại depot Long Bình rồi chạy thử nghiệm trên tuyến chính, sau đó đánh giá kết quả trước khi đưa vận hành thương mại vào cuối năm 2023. Hiện, toàn dự án tuyến Metro số 1 đạt 91,8% khối lượng.