33361b312759df078648-15790594380222109096347-637148757004647723.jpg

Tỉnh cuối cùng của Việt Nam có thành phố

TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn thuận lợi hơn, thu hút đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực nông nghiệp theo hướng thông minh, sạch và công nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

1-637143717285020448.jpg

Nhiều vướng mắc trong quy trình, thủ tục đầu tư

Trước thềm Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) năm 2020, cộng đồng nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài đã đưa ra nhiều khuyến nghị liên quan đến dự thảo Luật Đầu tư và Luật DN sửa đổi, trong đó nêu rõ nhiều quy định đang gây vướng mắc đối với NĐT nước ngoài.