Untitled-1-637375637182658905.jpg

Chân dung HBRE Group - chủ đầu tư dự án phong điện Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đồng ý chủ trương đầu tư dự án trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh. Chủ đầu tư dự án này là Công ty Cổ phần Phong điện HBRE Hà Tĩnh - thành viên thuộc hệ sinh thái Công ty Cổ phần Tập đoàn HBRE (HBRE Group) của doanh nhân Hồ Tá Tín.