covid-tao-nhu-cau-nha-o-moi-637696657490309257.jpg

Covid tạo nhu cầu nhà ở mới

(ĐTCK) Dịch bệnh đã làm thay đổi định hướng đầu tư cũng như nhu cầu ở, trong đó các sản phẩm bất động sản “vị nhân sinh” - hiểu nôm na là nhà ở kết hợp chăm sóc sức khỏe, ngày càng được quan tâm.