2 doanh nghiệp rót hơn 1.700 tỷ đồng đầu tư 3 cụm công nghiệp ở Hải Dương

22:51 - 23-06-2021

UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định thành lập 3 cụm công nghiệp đa ngành trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hơn 1.741 tỷ đồng, gồm: cụm công nghiệp Quang Trung, cụm công nghiệp Thất Hùng và cụm công nghiệp Bình Giang 1.

2 doanh nghiệp rót hơn 1.700 tỷ đồng đầu tư 3 cụm công nghiệp ở Hải Dương

2 doanh nghiệp rót hơn 1.700 tỷ đồng đầu tư 3 cụm công nghiệp ở Hải Dương

Cụ thể, dự án thứ nhất là cụm công nghiệp Bình Giang 1 (xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang) quy mô 75ha, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạm tính khoảng 470 tỷ đồng.

Dự án thứ hai là cụm công nghiệp Quang Trung (xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn) quy mô 74,5ha, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạm tính hơn 515 tỷ đồng.

Cả 2 dự án này đều do Công ty Cổ phần Bất động sản Hyosung Việt Nam làm chủ đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án 3 năm kể từ ngày ban hành quyết định.

Đây là cụm công nghiệp đa ngành, bao gồm: công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; sản xuất truyền thống, thủ công mỹ nghệ; cơ khí, sản xuất hàng tiêu dùng; các ngành công nghiệp hỗ trợ và những ngành nghề không gây ô nhiễm môi trường.

Dự án thứ ba là cụm công nghiệp Thất Hùng (phường Thất Hùng, thị xã Kinh Môn) quy mô 60ha, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhà Việt HD làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạm tính hơn 756 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án 3 năm kể từ ngày ban hành quyết định.

Đây là cụm công nghiệp đa ngành, bao gồm: công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; sản xuất truyền thống, thủ công mỹ nghệ; cơ khí chế tạo máy; sản xuất các sản phẩm tiêu dùng và các ngành công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm hỗ trợ ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh và Chính phủ ban hành...

Trước đó, UBND tỉnh Hải Dương đã có quyết định thành lập cụm công nghiệp Toàn Thắng (75ha), cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2 (50ha), cụm công nghiệp Thăng Long (gần 62ha)...