Screen Shot 2021-02-11 at 13.50.52-637486482884864633.png

Vấn đề, sự kiện kinh tế toàn cầu năm 2020

Năm 2020 đã qua đi và dưới đây là 10 sự kiện kinh tế toàn cầu nổi bật theo bình chọn của Thời báo Ngân hàng. Trong đó, đại dịch Covid-19 bùng phát là nguồn cơn của nhiều sự kiện, vấn đề lớn trong năm qua.