00-637630846599270328.png

Thanh Hóa lập quy hoạch khu đô thị mới hơn 67 ha

Khu đô thị mới phía Đông Bắc thị trấn Tân Phong có tính chất là khu đô thị đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Khu đất lập quy hoạch có diện tích khoảng 67,5 ha, kinh phí lập quy hoạch do CTCP đầu tư xây dựng Hoàng Hải tài trợ.